Ben ik ook verzekerd in het buitenland ?

Het is de huurder verboden om België te verlaten met het gehuurde voertuig zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder.

U bent dus verplicht om ons te informeren bij afhaling van uw voertuig dat u de intentie heeft om met het gehuurde voertuig het Belgische grondgebied te verlaten.

In dergelijk geval bent u verplicht is om de ‘Large Cover’ verzekering af te sluiten, meer info kan u hier terugvinden.

Grensoverschrijdende huur is toegestaan in de Benelux en Frankrijk zonder schriftelijke toestemming en in de volgende landen na schriftelijke toestemming van de verhuurder:

Andorra, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland.

Wanneer regels betreffende grensoverschrijdende huur worden geschonden, vervalt de geldigheid van alle verzekeringen.

Hou ook rekening met de specifieke wetgeving van het land dat u bezoekt of doorkruist.

sluit

label.corona.title


label.corona.text