Wat gebeurt er bij laattijdige inlevering ?

De huurder blijft verantwoordelijk tot op het ogenblik van effectieve inlevering van het voertuig.

Indien de huurder, het gehuurde voertuig niet terugbrengt op de vastgestelde datum, is hij verplicht de verhuring en de afgelegde kilometers te betalen aan de normale prijs, zonder te kunnen genieten van eventueel speciale voorwaarden welke hem zouden toegekend zijn, vermeerderd met een vergoeding van € 150 per dag vertraging.

U neemt dus best 24 uur voor het einde van uw huurtermijn contact op met een van onze verhuurkantoren, zie ook Kan ik mijn huurcontract verlengen?

Het gehuurde voertuig kan op ieder ogenblik door de verhuurder op kosten van de huurder teruggenomen worden. Voor meer info hieromtrent, kan u terecht op onze Algemene Voorwaarden.

sluit

label.corona.title


label.corona.text